Kutsu vuosikokoukseen 9.4.2024

Keski-Suomen Noutajakoirayhdistyksen vuosikokous järjestetään ti 9.4. klo 18 Pieleslehdon tilalla. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (mm. toimintakertomus ja tilinpäätös viime vuodelta) ja palkitaan yhdistyksemme valioituneet sekä Vuoden koira 2023 -kilpailussa menestyneet koirakot.

Kahvitarjoiluja varten ilmoittautumiset 31.3.2024 mennessä: https://ksnoutajat.nettilomake.fi/form/17059

Keski-Suomen Noutajakoirayhdistys ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 9.4.2024

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Yhdistyksen säännöt 8 § 1.-2. mom.
  “Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen: 1. vuosikokoukseen maalis-huhtikuussa, 2. syyskokoukseen marras-joulukuussa. Kokousten ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus. Kutsu varsinaiseen kokoukseen on oltava nähtävillä yhdistyksen virallisilla kotisivuilla ja se toimitetaan jäsenistölle sähköisesti viimeistään14 vuorokautta ennen kokousta.”
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Pöytäkirjantarkastajien valinta
  Yhdistyslaki 31 § Pöytäkirjan laatiminen
  Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava sekä vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava tai yhdistyksen itsensä hyväksyttävä.”
  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 6. Ääntenlaskijoiden valinta
  Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
 7. Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
  Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto.
 8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2023 hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  Yhdistyslaki 26 § Esteellisyys yhdistyksen kokouksessa
  “Jäsen ei saa yhdistyksen kokouksessa äänestää eikä tehdä päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisestä sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.
  Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.”
 9. Hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat
  Ei hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämiä asioita.
 10. Jäsenten kokouksen käsiteltäväksi esittämät asiat
  Yhdistyksen säännöt 9 § Vuosikokousasiat
  “Vuosikokouksessa maalis-huhtikuussa käsitellään ja päätetään…jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle yksi kuukausi ennen kokousta”
  Ei jäsenten käsiteltäväksi esittämiä asioita.
 11. Kokouksen päättäminen