NOU/NOME/WT

Noutajien taipumus- ja metsästyskoe sekä Working Test

Noutajat ovat metsästyskoiria, joiden alkuperäinen käyttötarkoitus on kuolleen ja haavoittuneen pienriistan talteenotto. Noutajien taipumus- ja metsästyskokeiden tarkoitus on palvella jalostusta selvittämällä koirien soveltuvuutta alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaisiin tehtäviin.

Taipumuskoe16

Taipumuskokeella (NOU) määritetään, onko koiran luonne kyseiselle noutajarodulle tyypillinen sekä onko koiralla riittävästi taipumuksia koulutettavaksi ammutun pienriistan noutotehtäviin. Noutajilta edellytetään muotovalion arvon saavuttamiseksi näyttelytulosten lisäksi hyväksyttyä suoritusta taipumuskokeesta. Se on myöskin pääsyvaatimuksena noutajien metsästyskokeeseen. Taipumuskokeessa koira joko hyväksytään tai hylätään. Säännöt on pyritty laatimaan niin, että hyvät taipumukset ja perustottelevaisuuden omaava koira selviytyy kokeesta helposti. Parhaimmillaan noutaja on tietysti omissa lajeissaan NOME-A:ssa (Noutajien metsästyskoe, lämpimän riistan koe), NOME-B:ssa (Noutajien Metsästyskoe, kylmän riistan koe) ja NOWT:ssä (Noutajien Working Test). NOME-B – ja NOWT-kokeisiin päästäkseen, koiran täytyy ensin saada hyväksytty tulos NOU:sta, eli Noutajien taipumuskokeesta. NOME-A -kokeen osallistumisoikeuden koira saa kun se on saavuttanut AVO 1 -tuloksen joko NOME-B – tai NOWT-kokeesta.

NOME-AIMG_0465

NOME-A eli ns. lämpimän riistan koe on koemuoto, jossa oikeassa metsästystilanteessa arvioidaan koiran kykyä toimia hyvässä yhteistyössä ohjaajansa kanssa. Koiran tulee noutaa halutut riistat talteen suoraviivaisesti ja niin nopeasti kuin mahdollista. Noutaja ei saa jahdata elävää riistaa vaan sen tulee keskittyä ainoastaan kuolleiden ja haavoittuneiden etsintään. Lisäksi NOME-A -kokeessa noutajilta vaaditaan ehdotonta äänettömyyttä ja kuuliaisuutta, vaikka kokeessa usein nähdään runsaastikin pudotuksia ja arvosteltavana on yhtä aikaa useita koiria.

NOME-B

NOME-B:ssa yleensä tehtävät ovat pääsääntöisesti vesityöskentelyä. NOME-B onkin koemuoto, joka kenties eniten tukee suomalaista tapaa metsästää. Kokeessa arvostellaan koiran halu tehdä töitä hyvässä yhteistyössä ohjaajansa kanssa, mutta myös koiran kyky itsenäiseen työskentelyyn.

Working Test15

NOWT:ssä, eli Noutajien Working Testeissä yleensä tehtävät sijoittuvat pääsääntöisesti pellolle tai metsään. NOWT on koemuoto, jossa ilman riistaa yritetään saada koe mahdollisimman metsästyksenomaiseksi. NOWT:ssä noutoesineenä käytetään aina dummyja. NOWT on alun perin kehitetty harjoittelumuodoksi NOME-A koetta varten. Tämän vuoksi myös NOWT:ssa tulee menestyäkseen koiran olla erittäin hyvin ohjaajansa hallinnassa.

Noutoharjoitukset

Ankeriasjärvellä järjestetään noutoharjoituksia huhti- ja elokuun välisenä aikana. Ajo-ohje alla olevassa kartassa. Ajankohtaiset tiedot noutoharjoituksista sekä -kursseista löydät yhdistyksen Facebook-sivulta. Noutoharjoituksissa opetellaan noutajien taipumus- ja metsästyskokeissa sekä käytännön metsästyksessä noutajalta vaadittavia taitoja. Harjoitukset tehdään koiran tason mukaan ja mukaan voi tulla jo heti pennun kanssa, kunhan rokotukset ovat kunnossa. Harjoitusten tarkoituksena on opettaa etenkin ohjaajaa kouluttamaan omaa koiraansa. Tervetulleita ovat siis kaikki noutajat ohjaajineen ikään ja tasoon katsomatta! [mapsmarker marker=”1″]

Lisätiedot

Lisätietoja lajista ja toimikunnan toiminnasta saat osoitteesta nome@ksnoutajakoirayhdistys.net.