Vuoden nuori koiraharrastaja -titteli

On aika anoa Vuoden nuori koiraharrastaja -titteliä. Kyseinen titteli jaetaan tänä vuonna Keski-Suomen Kennelpiirissä neljättä kertaa, ja ehdotuksia palkinnon saajaksi voi lähettää Kennelpiirin sihteerille tammikuun loppuun (31.1.2021) saakka.

Vuoden nuori koiraharrastaja -titteli jaetaan kerran vuodessa Keski-Suomen Kennelpiirin vuosikokouksessa.

Vuoden nuori koiraharrastaja -titteliä voi hakea 10-20 -vuotiaalle henkilölle, joka on joko Suomen Kennelliiton tai Kennelliiton jäsenjärjestön jäsen. Nuoren kotipaikka tulee olla Keski-Suomen Kennelpiirin alueella.

Valintaa tehtäessä kiinnitetään huomiota erityisesti nuoren asenteeseen, aktiivisuuteen, menestykseen tai osallistumiseen seura/talkootoimintaan.

Vuoden nuori koiraharrastaja -titteliä voi hakea nuori itse, nuoren harrasteseura, nuoren tunteva henkilö, kennelpiirin jaostot tai kennelpiirin hallitus.

Vuoden nuori koiraharrastaja -tittelin saajalle annetaan palkinnoksi muistoesine sekä yksi osallistumismaksu (max. 110€) nuoren itsensä valitsemaan koirakokeeseen tai koiranäyttelyyn. Palkinnon kustantaa kennelpiiri.

Hakemukseen tulee kirjata hakijan sekä ehdokkaan yhteystiedot, kattava esittely ehdokkaasta ja hänen mahdollisista saavutuksistaan sekä hakijan perustelut sille, miksi juuri ko. henkilö tulisi valita. Hakemukset tulee toimittaa kennelpiirin sihteerille 31.1.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kskennelpiiri@gmail.com.

Päätöksen Vuoden nuori koiraharrastaja -tittelistä tekee Kennelpiirin hallitus.