Vuoden Agility-koira (kiertopalkinto)

Vuosittainen kilpailukausi on 1.1.-31.12. Palkintoon oikeuttavaan pistemäärään lasketaan viisi parasta agility -kilpailutulosta. Kokeiden on oltava Suomessa järjestettyjä, virallisia agility -kilpailuja. Pistemäärä määräytyy ko. kokeissa saaduista virhepisteistä, eli pistemäärä on sitä suurempi mitä enemmän virhepisteitä koiralla on. Palkintoon on oikeutettu koira, jonka viiden kokeen yhteenlaskettu pistemäärä on kaikkein pienin. Varsinaisten pisteiden mennessä tasan huomioidaan luokkasijoitukset. Sijoitukset lasketaan yhteen ja pienimmän loppusumman saanut koira on oikeutettu palkintoon. Palkinnon jakamisesta päättää Keski-Suomen Noutajakoirayhdistys r.y.